Algemene ledenvergadering, vanavond, maandag 9 maart a.s.

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM omtrent het Corona virus verzoeken wij eenieder om rekening met deze richtlijnen te houden wanneer u de vergadering wil bezoeken.

 

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u (leden en kaderleden) uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van Wielervereniging Schijndel, welke wordt gehouden op

Maandag 9 maart 2020

Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van WV Schijndel aan de Leemputtenweg 5 te Schijndel.

Agenda

1.     Opening

2.     Notulen jaarvergadering d.d. 25-2-2019 (staan hier op de site)

3.     Jaarverslag penningmeester

4.     Verslag kascommissie (Henri van Zandbeek en Johan de Beer)

5.     Benoeming kascommissie

6.     Ledenadministratie

7.     Bestuursverkiezing

        Aftredend en herkiesbaar zijn:  Henk Mutsaars, Antoine van Heertum, Angelo van Melis en Erik Lathouwers

        (Tegen)kandidaten dienen zich aan te melden conform het Huishoudelijk reglement.       

 

8.     Rondvraag

9.     Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur WV Schijndel

Berichtinformatie

  • Geplaatst op: 09.03.2020
  • Type: Algemeen
  • Categorie: Clubnieuws
  • Fotoalbum:
  • Video: