Bestuursleden

 
     

Voorzitter

Secretaris & Jeugdzaken

Penningmeester

Ine de Kort Roel van der Heijden Henk Mutsaars
0411-635220 06-20091999 06-55373955
wolfshead.and.co@home.nl  jeugd@wvschijndel.nl henkmutsaars@hotmail.com
     

P.R.

Ledenadministratie

Technische zaken

Antoine van Heertum Willy Lathouwers Angelo van Melis
06-24517999 06-12153569 06-53731877
pr@wvschijndel.nl leden@wvschijndel.nl  
     

Renners vertegenwoordiging

 

 
   
Erik Lathouwers    
06-10299643    
     
 

Ereleden

 
     

Antoon Russens †
Henk de Laat
Maria van Hemmen †

Mario Russens
Cees Hamers 
Antoon van Heertum

Henk Mutsaars
Albert Ketelaars
Antoine van Heertum