Bestuursleden

 
     

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

 
Antoine van Heertum Joris de Mönnink Henk Mutsaars
06-24517999   06-55373955
a.vanheertum@wvschijndel.nl j.demonnink@wvschijndel.nl henkmutsaars@hotmail.com
     

Evenementen

Adviseur

Jeugdzaken / Evenementen

   
Roy van Rijsingen Angelo van Melis Renske Russens
  06-21308997  
r.vanrijsingen@wvschijndel.nl a.vanmelis@wvschijndel.nl jeugd@wvschijndel.nl
     

Technische zaken

 

 
     
Gerard Spierings    
     
     
 

Ereleden

 
     

Antoon Russens †
Henk de Laat
Maria van Hemmen †

Mario Russens
Cees Hamers 
Antoon van Heertum †

Henk Mutsaars
Albert Ketelaars
Antoine van Heertum
Ine de Kort