Bestuursleden

 
     

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Antoine van Heertum Christ Arts Henk Mutsaars
06-24517999   06-55373955
pr@wvschijndel.nl secretaris@wvschijndel.nl henkmutsaars@hotmail.com
     

Jeugdzaken

Ledenadministratie

Technische zaken

Roel van der Heijden Chantal Knapen Angelo van Melis
06-20091999   06-21308997
jeugd@wvschijndel.nl leden@wvschijndel.nl dames-u23@wvschijndel.nl
     

 

 

 
     
     
     
     
 

Ereleden

 
     

Antoon Russens †
Henk de Laat
Maria van Hemmen †

Mario Russens
Cees Hamers 
Antoon van Heertum †

Henk Mutsaars
Albert Ketelaars
Antoine van Heertum
Ine de Kort