Berichtinformatie

  • Geplaatst op: 27.01.2022
  • Type: Algemeen
  • Categorie: Clubnieuws
  • Fotoalbum:
  • Video:

Algemene ledenvergadering 2022 (online)

Hierbij nodigen wij u (leden en kaderleden) uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van Wielervereniging Schijndel, welke wordt gehouden op maandag 31 januari 2022 om 20.00 uur. Deze vergadering wordt in verband met de geldende coronamaatregelen alleen maar online gehouden via Microsoft Teams.

Degene die de vergadering online wil bijwonen die een email te sturen naar pr@wvschijndel.nl met daarin het verzoek om de link voor het bijwonen van de vergadering te mogen ontvangen. Wij verzoeken u het email-adres waarmee ingelogd wordt en ook de naam waarmee ingelogd wordt aan ons door te geven. Dit vragen we om te weten wie er deelneemt aan de vergadering. Anonieme aanmeldingen worden niet toegelaten.

Enkele dag voorafgaand aan de vergadering ontvangt u de link.

Agenda

1. Opening en mededelingen voorzitter

2. Notulen jaarvergadering 09-03-2020

  • Zie website

3. Jaarverslag penningmeester

4. Verslag kascommissie (Johan de Beer en Andre Rijkers)

5. Benoeming kascommissie

6. Ledenadministratie

7. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en herkiesbaar is: Roel van der Heijden.
  • Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Willy Lathouwers en Ine de Kort. Voor de bestuursfunctie betreffende ledenadministratie draagt het bestuur Chantal Knapen voor. Voor de functie van voorzitter draagt het bestuur het zittend bestuurslid Antoine van Heertum voor.
  • Erik Lathouwers is tussentijds afgetreden als bestuurslid.
  • Nieuwe kandidaat voor de functie van secretaris: het bestuur draagt Christ Arts voor.

(Tegen)kandidaten dienen zich aan te melden conform het Huishoudelijk reglement.     

8. Technische zaken

9. Rondvraag    

10. Sluiting

Het bestuur