Uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u (leden en kaderleden) uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van Wielervereniging Schijndel, welke wordt gehouden op

Maandag 26 februari 2018

Aanvang 20.00 uur bij Van Thiel Optimaal aan de Spoorlaan 60 te Schijndel.

Agenda

1.     Opening

2.     Notulen jaarvergadering d.d. 13-2-2017 (hier te bekijken)

3.     Jaarverslag penningmeester

4.     Verslag kascommissie (Hans van de Loo, Philippe Demuyt)

5.     Benoeming kascommissie

6.     Ledenadministratie

7.     Bestuursverkiezing

        Aftredend en herkiesbaar zijn:  Antoine van Heertum, Henk Mutsaars, Angelo van Melis & Erik Lathouwers

        Aftredend en niet herkiesbaar is: Peggy Hanegraaf

        (Tegen)kandidaten dienen zich aan te melden conform het Huishoudelijk reglement.       

8.     Uitbreiding wielerbaan & bouw clubgebouw

9.     Rondvraag

10.    Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur WV Schijndel

Berichtinformatie

  • Geplaatst op: 26.02.2018
  • Type:
  • Categorie: Clubnieuws
  • Fotoalbum:
  • Video: