Agenda

Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u (leden en kaderleden) uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van Wielervereniging Schijndel, welke wordt gehouden op

Maandag 25 februari 2019

Aanvang 20.30 uur in het clubgebouw van WV Schijndel aan de Leemputtenweg 5 te Schijndel.

Agenda

1.     Opening

2.     Notulen jaarvergadering d.d. 26-2-2018

3.     Jaarverslag penningmeester

4.     Verslag kascommissie (Philip Demuyt en Henri van Zandbeek)

5.     Benoeming kascommissie

6.     Ledenadministratie

7.     Bestuursverkiezing

        Aftredend en herkiesbaar zijn:  Ine de Kort, Willy Lathouwers en Roel van der Heijden

         (Tegen)kandidaten dienen zich aan te melden conform het Huishoudelijk reglement.       

8.     Rondvraag

9.    Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur WV Schijndel

 

Omloop van Schijndel - GP Jozon

Op zondag 10 maart 2019 wordt er de Omloop van Schijndel - GP Jozon verreden met start en finish op Duin II. De omloop is 6 kilometer groot.

10.30 uur nieuwelingen 48 kilometer
12.15 uur junioren 78 kilometer
14.30 uur elite en beloften 120 kilometer

Inschrijven via site KNWU

Bijschrijven: 10 euro

Output jeugdronde van Schijndel

Informatie Output Jeugdtoernooi, donderdag 30 mei 2019

Locatie: Leemputtenweg 3 te Schijndel

Aanvang categorie 1 : 10:00 uur.

Pauze : na categorie 4.

Hervatting rond 12.00 uur met categorie 5

Permanence: Clubgebouw WV Schijndel, open vanaf 09.00 uur

 

Parcours: 1600 meter

 

Afstanden: 

Categorie 1 rijdt 3 ronden
Categorie 2 rijdt 4 ronden
Categorie 3 rijdt 6 ronden
Categorie 4 rijdt 8 ronden 
Categorie 5 rijdt 10 ronden 
Categorie 6 rijdt 13 ronden 
Categorie 7 rijdt 15 ronden

 

Inschrijven via KNWU site!!

Informatie: jeugd@wvschijndel.nl

Bijschrijven: 5 euro

 

Met vriendelijke wielergroet,

Het bestuur.

Omloop van Meierijstad

Op zondag 9 juni zal de eerste editie van de Omloop van Meierijstad gehouden worden. Op die dag wordt er een nationale ééndaagse wedstrijd georganiseerd voor de categorie nieuwelingen en een ééndaagse wedstrijd voor nieuweling-meisjes/junior-vrouwen.

Hiervoor is een omloop van 11 kilometer uitgezet in de gemeente Meierijstad.

Programma:

10.00 uur: nieuweling-meisjes / junior-vrouwen

13.00 uur  nieuwelingen